Mainos
Agreena_lanseerauskuva_1600x900px (002)

Hankkija kannustaa uudistavaan viljelyyn ja hiilensidontaan 

Maatalouden tämän hetken ratkaisua kaipaavat teemat näkyvät tilojen kannattavuudessa sekä ilmasto- ja ympäristövastuun maataloussektorille asettamissa haasteissa. Tarvitsemme tekoja, jotka vastaavat ruoantuotannon tulevaisuuden turvaamiseen niin ympäristön kuin maatilojen taloudellisen kestävyyden kannalta. Tästä syystä Hankkija on yhdistänyt voimansa tanskalaisen maaperän hiilisertifiointia tarjoavan yrityksen, Agreenan kanssa tarjotakseen Suomen viljelijöille mahdollisuutta rahoittaa vihreää siirtymäänsä meidän kaikkien yhteistä tulevaisuutta varten. 

Agreena kuuluu maailman johtaviin maaperähiilen sertifiointia tuottaviin yrityksiin. Pioneerityötä tekevällä ja jatkuvasti kehittyvällä AgreenaCarbon-ohjelmalla on käyttäjiä jo 14 eri maassa ja työympäristö Agreenalla on vahvasti kansainvälinen. Ohjelman tukemana viljelijät voivat ansaita hiilisertifikaatteja toiminnallaan sekä vältetyistä päästöistä että sitomalla hiiltä ilmakehästä maksimoidun fotosynteesin avulla. Ohjelma on kehitetty viljelijälle erityisen joustavaksi ja turvalliseksi tavaksi toteuttaa tilan omiin tarpeisiin sopivaa vihreää siirtymää. Selkeästi maalaisjärjellä toteutettu ja viljelijälähtöisellä asenteella varustettu ohjelmarakenne oli yhteistyöhön lähtemisen kannalta Hankkijalle ratkaiseva tekijä sen lisäksi, että viljelijälle jää tuottamiinsa sertifikaatteihin täysin oma omistus ja päätäntävalta. Viljelijä siis päättää, pitääkö sertifikaatit itsellään mahdollisten omien päästöjensä kompensoimiseksi, myykö ne itse eteenpäin haluamalleen taholle ja itse neuvottelemallaan hinnalla, vai antaako toimeksiannon Agreenalle myydä sertifikaatit puolestaan kansainvälisillä hiilimarkkinoilla. 

Ohjelmaan voi tutustua ja tarkastella ansaintamahdollisuuksia ilmaiseksi ilman sitoutumista. Myöskään tilan kaikkia lohkoja ei tarvitse siirtää ohjelman piiriin kerralla, vaan siirtymistä kannustetaan toteutettavaksi asteittain niin lohkojen määrän kuin toteutettavien toimenpiteiden suhteen. Uudistavaa viljelyä tulee toteuttaa pitkäjänteisesti, tavoitteellisesti ja taloudellisesti kestävästi, josta syystä siirtymä kannattaa suunnitella huolella. Ohjelman tavoite on olla viljelijöille selkeästi hyödyllinen uudistavaan viljelyyn siirtymän tukemiseksi, sekä katsoa että siirtymän jälkeen maaperän ja peltoympäristön luonnollinen voimavara ylläpitää vahvasti tilan kannattavuutta tulevaisuuteen. 

Tutki ansaintamahdollisuuksiasi hiiliviljelyllä (typeform.com) 

Uudistava Maatalous | hankkija.fi 

Agreena – for sustainable and profitable farming 

Mainos